You are here

function lingotek_sync_endpoint in Lingotek Translation 7.2

Same name and namespace in other branches
 1. 7.7 lingotek.sync.inc \lingotek_sync_endpoint()
 2. 7.3 lingotek.sync.inc \lingotek_sync_endpoint()
 3. 7.4 lingotek.sync.inc \lingotek_sync_endpoint()
 4. 7.5 lingotek.sync.inc \lingotek_sync_endpoint()
 5. 7.6 lingotek.sync.inc \lingotek_sync_endpoint()

The API endpoint for bulk translation management

1 string reference to 'lingotek_sync_endpoint'
lingotek_menu in ./lingotek.module
Implements hook_menu().

File

./lingotek.sync.inc, line 290
Content translation management and sync functions.

Code

function lingotek_sync_endpoint() {
 $parameters = array();
 $method = $_SERVER['REQUEST_METHOD'];
 $status = "200";
 $request = array(
  'method' => $method,
 );
 $response = array();
 switch ($method) {
  case 'GET':
   $request['parameters'] = $parameters = $_GET;
   $project_id = variable_get('lingotek_project', NULL);
   $request['doc_ids'] = $document_ids = isset($parameters['doc_ids']) ? array_map(function ($val) {
    return trim($val);
   }, explode(',', $parameters['doc_ids'])) : array();
   $api = LingotekApi::instance();
   $report = $api
    ->getProgressReport($project_id, $document_ids, TRUE);
   break;
  case 'POST':
  case 'PUT':
  case 'DELETE':
  default:
   parse_str(file_get_contents("php://input"), $parameters);
   $status = "405 Method Not Allowed";
   break;
 }
 return lingotek_json_output_cors($response, $status, array(
  'methods_allowed' => 'GET',
 ));
}